Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

(Viết cho bạn tôi)

Bạn tôi loài cỏ diệu kỳ
Vươn cao sức sống xuân thì mãi xanh
“Cọng cỏ" dù có mong manh
Sợ gì bão tố chung quanh nhận chìm

Vững chèo vượt sóng cố tìm
Mùa xuân lá cỏ dịu êm thuở nào
Phương kia cỏ dại xanh xao
Ngoài trời gió hát lao xao điều gì

Bạn tôi hoa cỏ diệu kỳ 
Phương này tôi biết nói gì cỏ ơi!
Đông đoài hai phía tơi bời
Âm thầm khấn nguyện đất trời còn nhau....

congcovouu

Songthy

 

Add comment


Security code
Refresh